ประวัติ และความเป็นมา

บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด

โรงชุบกัลวาไนซ์ บริการรับชุบกัลวาไนซ์ เหล็กชุบกัลวาไนซ์ รับชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน บริการพ่นสีน้ำมัน บริการงานตัดเลเซอร์ รับตัดพลาสม่า บริการตัดพับโลหะ งานแปรรูปโลหะ บริการยิงทราย รับงานพ่นทราย บริการปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.บี.เอ็นจิเนียริ่ง และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท เอส.บี.แอล. อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ด้วยทุนจดทะเบียน 28 ล้านบาท ด้วยทีมผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในแต่ละประเภทธุรกิจที่เข้ามาดูแลบริหาร จึงเติบโตด้วยผลการดำเนินงานที่ดี ได้รับความไว้วางใจกับลูกค้า และองค์กรต่างๆ

MISSION

1. มุ่งมั่นผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดแก่ลูกค้า

2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

3. มุ่งสร้างแบรนด์ให้มีที่รู้จักทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

4. พัฒนาบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น

VISION