สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   38  
2 Oct 2020   32  
3 Oct 2020   12  
4 Oct 2020   15  
5 Oct 2020   17  
6 Oct 2020   17  
7 Oct 2020   11  
8 Oct 2020   18  
9 Oct 2020   22  
10 Oct 2020   25  
11 Oct 2020   21  
12 Oct 2020   23  
13 Oct 2020   22  
14 Oct 2020   26  
15 Oct 2020   17  
16 Oct 2020   28  
17 Oct 2020   25  
18 Oct 2020   19  
19 Oct 2020   31  
20 Oct 2020   29  
21 Oct 2020   51  
22 Oct 2020   14  
23 Oct 2020   36  
24 Oct 2020   26  
25 Oct 2020   18  
26 Oct 2020   40  
27 Oct 2020   21  
28 Oct 2020   23  
29 Oct 2020   25  
30 Oct 2020   2  
31 Oct 2020   0