สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   7  
2 Mar 2020   24  
3 Mar 2020   25  
4 Mar 2020   27  
5 Mar 2020   10  
6 Mar 2020   14  
7 Mar 2020   9  
8 Mar 2020   5  
9 Mar 2020   8  
10 Mar 2020   6  
11 Mar 2020   9  
12 Mar 2020   12  
13 Mar 2020   19  
14 Mar 2020   7  
15 Mar 2020   11  
16 Mar 2020   7  
17 Mar 2020   38  
18 Mar 2020   27  
19 Mar 2020   26  
20 Mar 2020   26  
21 Mar 2020   13  
22 Mar 2020   16  
23 Mar 2020   22  
24 Mar 2020   17  
25 Mar 2020   27  
26 Mar 2020   10  
27 Mar 2020   16  
28 Mar 2020   13  
29 Mar 2020   15  
30 Mar 2020   15  
31 Mar 2020   12