สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   16  
2 Apr 2020   15  
3 Apr 2020   22  
4 Apr 2020   28  
5 Apr 2020   14  
6 Apr 2020   11  
7 Apr 2020   18  
8 Apr 2020   12  
9 Apr 2020   8  
10 Apr 2020   25  
11 Apr 2020   5  
12 Apr 2020   13  
13 Apr 2020   15  
14 Apr 2020   14  
15 Apr 2020   21  
16 Apr 2020   17  
17 Apr 2020   13  
18 Apr 2020   11  
19 Apr 2020   23  
20 Apr 2020   10  
21 Apr 2020   20  
22 Apr 2020   9  
23 Apr 2020   23  
24 Apr 2020   14  
25 Apr 2020   9  
26 Apr 2020   17  
27 Apr 2020   12  
28 Apr 2020   8  
29 Apr 2020   10  
30 Apr 2020   24