สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   28  
2 May 2020   11  
3 May 2020   14  
4 May 2020   14  
5 May 2020   21  
6 May 2020   26  
7 May 2020   29  
8 May 2020   28  
9 May 2020   25  
10 May 2020   14  
11 May 2020   22  
12 May 2020   11  
13 May 2020   10  
14 May 2020   9  
15 May 2020   16  
16 May 2020   20  
17 May 2020   14  
18 May 2020   30  
19 May 2020   14  
20 May 2020   12  
21 May 2020   15  
22 May 2020   22  
23 May 2020   15  
24 May 2020   22  
25 May 2020   7  
26 May 2020   21  
27 May 2020   18  
28 May 2020   15  
29 May 2020   33  
30 May 2020   13  
31 May 2020   18