สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   20  
2 Jun 2020   24  
3 Jun 2020   12  
4 Jun 2020   12  
5 Jun 2020   24  
6 Jun 2020   34  
7 Jun 2020   31  
8 Jun 2020   14  
9 Jun 2020   19  
10 Jun 2020   13  
11 Jun 2020   29  
12 Jun 2020   27  
13 Jun 2020   32  
14 Jun 2020   11  
15 Jun 2020   21  
16 Jun 2020   26  
17 Jun 2020   17  
18 Jun 2020   16  
19 Jun 2020   9  
20 Jun 2020   15  
21 Jun 2020   10  
22 Jun 2020   16  
23 Jun 2020   26  
24 Jun 2020   21  
25 Jun 2020   11  
26 Jun 2020   12  
27 Jun 2020   12  
28 Jun 2020   11  
29 Jun 2020   13  
30 Jun 2020   10