สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   12  
2 Jul 2020   11  
3 Jul 2020   11  
4 Jul 2020   8  
5 Jul 2020   15  
6 Jul 2020   12  
7 Jul 2020   6  
8 Jul 2020   15  
9 Jul 2020   9  
10 Jul 2020   18  
11 Jul 2020   25  
12 Jul 2020   11  
13 Jul 2020   15  
14 Jul 2020   18  
15 Jul 2020   8  
16 Jul 2020   9  
17 Jul 2020   11  
18 Jul 2020   9  
19 Jul 2020   13  
20 Jul 2020   21  
21 Jul 2020   22  
22 Jul 2020   10  
23 Jul 2020   22  
24 Jul 2020   15  
25 Jul 2020   24  
26 Jul 2020   18  
27 Jul 2020   6  
28 Jul 2020   9  
29 Jul 2020   5  
30 Jul 2020   16  
31 Jul 2020   27