สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   11  
2 Aug 2020   19  
3 Aug 2020   12  
4 Aug 2020   18  
5 Aug 2020   26  
6 Aug 2020   17  
7 Aug 2020   39  
8 Aug 2020   15  
9 Aug 2020   11  
10 Aug 2020   11  
11 Aug 2020   11  
12 Aug 2020   14  
13 Aug 2020   18  
14 Aug 2020   24  
15 Aug 2020   29  
16 Aug 2020   19  
17 Aug 2020   33  
18 Aug 2020   19  
19 Aug 2020   24  
20 Aug 2020   13  
21 Aug 2020   22  
22 Aug 2020   14  
23 Aug 2020   9  
24 Aug 2020   21  
25 Aug 2020   18  
26 Aug 2020   19  
27 Aug 2020   26  
28 Aug 2020   19  
29 Aug 2020   17  
30 Aug 2020   13  
31 Aug 2020   25