สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   16  
2 Jan 2021   20  
3 Jan 2021   11  
4 Jan 2021   15  
5 Jan 2021   11  
6 Jan 2021   17  
7 Jan 2021   23  
8 Jan 2021   15  
9 Jan 2021   21  
10 Jan 2021   25  
11 Jan 2021   26  
12 Jan 2021   20  
13 Jan 2021   26  
14 Jan 2021   19  
15 Jan 2021   19  
16 Jan 2021   14  
17 Jan 2021   24  
18 Jan 2021   34  
19 Jan 2021   51  
20 Jan 2021   73  
21 Jan 2021   50  
22 Jan 2021   53  
23 Jan 2021   34  
24 Jan 2021   41  
25 Jan 2021   47  
26 Jan 2021   58  
27 Jan 2021   51  
28 Jan 2021   61  
29 Jan 2021   47  
30 Jan 2021   39  
31 Jan 2021   43