สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   55  
2 May 2021   55  
3 May 2021   56  
4 May 2021   52  
5 May 2021   63  
6 May 2021   62  
7 May 2021   65  
8 May 2021   50  
9 May 2021   53  
10 May 2021   89  
11 May 2021   66  
12 May 2021   74  
13 May 2021   59  
14 May 2021   62  
15 May 2021   53  
16 May 2021   50  
17 May 2021   60  
18 May 2021   63  
19 May 2021   59  
20 May 2021   57  
21 May 2021   57  
22 May 2021   59  
23 May 2021   34  
24 May 2021   47  
25 May 2021   48  
26 May 2021   27  
27 May 2021   36  
28 May 2021   29  
29 May 2021   25  
30 May 2021   29  
31 May 2021   42