สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   53  
2 Jun 2021   39  
3 Jun 2021   40  
4 Jun 2021   32  
5 Jun 2021   35  
6 Jun 2021   29  
7 Jun 2021   40  
8 Jun 2021   39  
9 Jun 2021   43  
10 Jun 2021   32  
11 Jun 2021   32  
12 Jun 2021   29  
13 Jun 2021   25  
14 Jun 2021   36  
15 Jun 2021   36  
16 Jun 2021   27  
17 Jun 2021   24  
18 Jun 2021   22  
19 Jun 2021   20  
20 Jun 2021   23  
21 Jun 2021   28  
22 Jun 2021   37  
23 Jun 2021   28  
24 Jun 2021   54  
25 Jun 2021   21  
26 Jun 2021   18  
27 Jun 2021   28  
28 Jun 2021   29  
29 Jun 2021   31  
30 Jun 2021   29