สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   33  
2 Jul 2021   29  
3 Jul 2021   21  
4 Jul 2021   18  
5 Jul 2021   42  
6 Jul 2021   36  
7 Jul 2021   28  
8 Jul 2021   33  
9 Jul 2021   29  
10 Jul 2021   24  
11 Jul 2021   34  
12 Jul 2021   36  
13 Jul 2021   35  
14 Jul 2021   39  
15 Jul 2021   32  
16 Jul 2021   28  
17 Jul 2021   28  
18 Jul 2021   29  
19 Jul 2021   29  
20 Jul 2021   22  
21 Jul 2021   31  
22 Jul 2021   31  
23 Jul 2021   29  
24 Jul 2021   30  
25 Jul 2021   35  
26 Jul 2021   23  
27 Jul 2021   34  
28 Jul 2021   19  
29 Jul 2021   29  
30 Jul 2021   24  
31 Jul 2021   31