สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   26  
2 Aug 2021   22  
3 Aug 2021   33  
4 Aug 2021   42  
5 Aug 2021   43  
6 Aug 2021   30  
7 Aug 2021   35  
8 Aug 2021   45  
9 Aug 2021   27  
10 Aug 2021   34  
11 Aug 2021   39  
12 Aug 2021   29  
13 Aug 2021   24  
14 Aug 2021   24  
15 Aug 2021   20  
16 Aug 2021   36  
17 Aug 2021   25  
18 Aug 2021   40  
19 Aug 2021   48  
20 Aug 2021   29  
21 Aug 2021   31  
22 Aug 2021   22  
23 Aug 2021   39  
24 Aug 2021   39  
25 Aug 2021   29  
26 Aug 2021   29  
27 Aug 2021   37  
28 Aug 2021   30  
29 Aug 2021   21  
30 Aug 2021   42  
31 Aug 2021   30