สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   32  
2 Sep 2021   33  
3 Sep 2021   37  
4 Sep 2021   23  
5 Sep 2021   22  
6 Sep 2021   32  
7 Sep 2021   45  
8 Sep 2021   26  
9 Sep 2021   32  
10 Sep 2021   28  
11 Sep 2021   26  
12 Sep 2021   30  
13 Sep 2021   36  
14 Sep 2021   40  
15 Sep 2021   34  
16 Sep 2021   27  
17 Sep 2021   28  
18 Sep 2021   44  
19 Sep 2021   29  
20 Sep 2021   34  
21 Sep 2021   41  
22 Sep 2021   33  
23 Sep 2021   29  
24 Sep 2021   34  
25 Sep 2021   25  
26 Sep 2021   18  
27 Sep 2021   27  
28 Sep 2021   36  
29 Sep 2021   32  
30 Sep 2021   32