สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2023   24  
2 Jan 2023   19  
3 Jan 2023   40  
4 Jan 2023   32  
5 Jan 2023   48  
6 Jan 2023   32  
7 Jan 2023   27  
8 Jan 2023   27  
9 Jan 2023   42  
10 Jan 2023   36  
11 Jan 2023   55  
12 Jan 2023   43  
13 Jan 2023   21  
14 Jan 2023   27  
15 Jan 2023   32  
16 Jan 2023   37  
17 Jan 2023   41  
18 Jan 2023   25  
19 Jan 2023   27  
20 Jan 2023   41  
21 Jan 2023   27  
22 Jan 2023   19  
23 Jan 2023   47  
24 Jan 2023   30  
25 Jan 2023   47  
26 Jan 2023   34  
27 Jan 2023   41  
28 Jan 2023   33  
29 Jan 2023   40  
30 Jan 2023   39  
31 Jan 2023   43