สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2023   25  
2 Feb 2023   48  
3 Feb 2023   42  
4 Feb 2023   47  
5 Feb 2023   42  
6 Feb 2023   49  
7 Feb 2023   51  
8 Feb 2023   47  
9 Feb 2023   45  
10 Feb 2023   50  
11 Feb 2023   36  
12 Feb 2023   19  
13 Feb 2023   41  
14 Feb 2023   45  
15 Feb 2023   37  
16 Feb 2023   49  
17 Feb 2023   32  
18 Feb 2023   31  
19 Feb 2023   28  
20 Feb 2023   55  
21 Feb 2023   32  
22 Feb 2023   46  
23 Feb 2023   37  
24 Feb 2023   26  
25 Feb 2023   23  
26 Feb 2023   29  
27 Feb 2023   55  
28 Feb 2023   31