สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2023   37  
2 Mar 2023   70  
3 Mar 2023   29  
4 Mar 2023   50  
5 Mar 2023   22  
6 Mar 2023   32  
7 Mar 2023   51  
8 Mar 2023   41  
9 Mar 2023   47  
10 Mar 2023   53  
11 Mar 2023   18  
12 Mar 2023   21  
13 Mar 2023   42  
14 Mar 2023   40  
15 Mar 2023   39  
16 Mar 2023   36  
17 Mar 2023   42  
18 Mar 2023   34  
19 Mar 2023   20  
20 Mar 2023   70  
21 Mar 2023   48  
22 Mar 2023   63  
23 Mar 2023   38  
24 Mar 2023   49  
25 Mar 2023   53  
26 Mar 2023   24  
27 Mar 2023   37  
28 Mar 2023   59  
29 Mar 2023   59  
30 Mar 2023   53  
31 Mar 2023   63