สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2023   50  
2 Apr 2023   53  
3 Apr 2023   54  
4 Apr 2023   43  
5 Apr 2023   46  
6 Apr 2023   52  
7 Apr 2023   44  
8 Apr 2023   48  
9 Apr 2023   33  
10 Apr 2023   48  
11 Apr 2023   56  
12 Apr 2023   36  
13 Apr 2023   28  
14 Apr 2023   36  
15 Apr 2023   43  
16 Apr 2023   38  
17 Apr 2023   38  
18 Apr 2023   42  
19 Apr 2023   37  
20 Apr 2023   57  
21 Apr 2023   56  
22 Apr 2023   26  
23 Apr 2023   46  
24 Apr 2023   47  
25 Apr 2023   39  
26 Apr 2023   54  
27 Apr 2023   41  
28 Apr 2023   52  
29 Apr 2023   37  
30 Apr 2023   46