สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2023   33  
2 May 2023   42  
3 May 2023   49  
4 May 2023   38  
5 May 2023   38  
6 May 2023   44  
7 May 2023   17  
8 May 2023   53  
9 May 2023   49  
10 May 2023   42  
11 May 2023   55  
12 May 2023   61  
13 May 2023   33  
14 May 2023   29  
15 May 2023   44  
16 May 2023   52  
17 May 2023   39  
18 May 2023   59  
19 May 2023   60  
20 May 2023   53  
21 May 2023   22  
22 May 2023   43  
23 May 2023   64  
24 May 2023   41  
25 May 2023   51  
26 May 2023   38  
27 May 2023   31  
28 May 2023   24  
29 May 2023   55  
30 May 2023   34  
31 May 2023   33