สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2023   33  
2 Jun 2023   64  
3 Jun 2023   34  
4 Jun 2023   28  
5 Jun 2023   50  
6 Jun 2023   59  
7 Jun 2023   37  
8 Jun 2023   64  
9 Jun 2023   33  
10 Jun 2023   54  
11 Jun 2023   33  
12 Jun 2023   54  
13 Jun 2023   44  
14 Jun 2023   35  
15 Jun 2023   62  
16 Jun 2023   54  
17 Jun 2023   38  
18 Jun 2023   34  
19 Jun 2023   37  
20 Jun 2023   49  
21 Jun 2023   38  
22 Jun 2023   34  
23 Jun 2023   66  
24 Jun 2023   48  
25 Jun 2023   39  
26 Jun 2023   45  
27 Jun 2023   43  
28 Jun 2023   36  
29 Jun 2023   53  
30 Jun 2023   63