สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   34  
4 Jul 2023   41  
5 Jul 2023   54  
6 Jul 2023   42  
7 Jul 2023   59  
8 Jul 2023   47  
9 Jul 2023   40  
10 Jul 2023   61  
11 Jul 2023   58  
12 Jul 2023   45  
13 Jul 2023   67  
14 Jul 2023   49  
15 Jul 2023   54  
16 Jul 2023   140  
17 Jul 2023   61  
18 Jul 2023   58  
19 Jul 2023   47  
20 Jul 2023   59  
21 Jul 2023   58  
22 Jul 2023   33  
23 Jul 2023   34  
24 Jul 2023   51  
25 Jul 2023   49  
26 Jul 2023   53  
27 Jul 2023   58  
28 Jul 2023   57  
29 Jul 2023   34  
30 Jul 2023   44  
31 Jul 2023   55