สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2023   50  
2 Aug 2023   55  
3 Aug 2023   62  
4 Aug 2023   57  
5 Aug 2023   47  
6 Aug 2023   28  
7 Aug 2023   47  
8 Aug 2023   83  
9 Aug 2023   56  
10 Aug 2023   59  
11 Aug 2023   56  
12 Aug 2023   54  
13 Aug 2023   31  
14 Aug 2023   54  
15 Aug 2023   72  
16 Aug 2023   41  
17 Aug 2023   71  
18 Aug 2023   36  
19 Aug 2023   63  
20 Aug 2023   35  
21 Aug 2023   63  
22 Aug 2023   67  
23 Aug 2023   33  
24 Aug 2023   56  
25 Aug 2023   37  
26 Aug 2023   41  
27 Aug 2023   46  
28 Aug 2023   44  
29 Aug 2023   95  
30 Aug 2023   39  
31 Aug 2023   35