สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2023   74  
2 Sep 2023   55  
3 Sep 2023   48  
4 Sep 2023   57  
5 Sep 2023   46  
6 Sep 2023   78  
7 Sep 2023   46  
8 Sep 2023   57  
9 Sep 2023   59  
10 Sep 2023   46  
11 Sep 2023   50  
12 Sep 2023   50  
13 Sep 2023   54  
14 Sep 2023   57  
15 Sep 2023   56  
16 Sep 2023   47  
17 Sep 2023   31  
18 Sep 2023   67  
19 Sep 2023   83  
20 Sep 2023   42  
21 Sep 2023   58  
22 Sep 2023   37  
23 Sep 2023   42  
24 Sep 2023   39  
25 Sep 2023   47  
26 Sep 2023   0  
27 Sep 2023   0  
28 Sep 2023   0  
29 Sep 2023   0  
30 Sep 2023   0