แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

บริษัท เอส.บี.แอล อินดัสเตรียล จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือฯ


แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

กีฬาสี & เลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 27 ธ.ค. 62

หยุดทำการ  28 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63

เปิดทำการปกติ  6 ม.ค. 63