มาตรการในการป้องกัน COVID-19


     เราเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคระบาด COVID-19 โดยมีการจัดเตรียมซุ้มไว้บริเวณหน้าทางเข้า-ออกของบริษัท ให้พนักงานได้เดินผ่านจุดดังกล่าวเพื่อทำการตรวจเช็คร่างกายก่อนเข้าทำงาน