มาตรการในการป้องกัน COVID-19

      ทางบริษัทได้มีการจัดการตรวจ COVID-19 ให้กับพนักงาน โดยโรงพยาบาลเอกชัยและมีผลตรวจสอบออกมาว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อ ภายในบริษัท ทั้งนี้ทางเราได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคระบาด COVID-19 โดยมีการจัดเตรียมซุ้มน้ำยาฆ่าเชื้อไว้บริเวณหน้าทาง เข้า-ออก ของบริษัทให้พนังงานได้เดินผ่านจุดดังกล่าวเพื่อทำการตรวจเช็คร่างกายก่อนเข้าทำงาน